היועה"מ של הכנסת סבור בהליך הפנייה לא הוצגה תשתית עובדתית לכך שח"כ גטאס תמך בארגון טרור • השר אלקין מיוזמי המהלך: החומר שהוגש ליועה"מ מבוסס על החומר שפורסם טרם הגשת כתב האישום לביהמ"ש וכי כלל החומרים המפלילים יושלמו בהמשך

לאחר שדווח על הגשת טפסי ההדחה של ח"כ באסל גטאס ליו"ר הכנסת, כשעליהן מתנוססות חתימתם של 72 חכי"ם מכלל סיעות הבית, הבהיר אמש היועמ"ש של הכנסת לשר זאב אלקין שיזם את המהלך, כי הוא נאלץ לדחות את הבקשה, משום שבהליך הפנייה לא הוצגה תשתית עובדתית לכך שח"כ גטאס תמך בארגון טרור".

יחד עם זאת הוסיף היועה"מ כי במידה ובהמשך יוצגו הוכחות, הרי שהדבר ייבחן בשנית.

השר אלקין אמר בתגובה, כי מדובר במניעה טכנית בלבד, וכי "היות ורוב החתימות נאספו עוד לפני הגשת טיוטת כתב האישום נגד גטאס לביהמ"ש, הרי שנוסח המכתב ליו"ר הכנסת התבסס רק על החומר הראשוני שפורסם".

הוא הוסיף, כי "בהתייעצות עם היועמ"ש של הכנסת סוכם שנצרף לפנייה ניסוח מעודכן שיכלול את הסרטון המפליל שהציג שב"ס ואת החומר בטיוטת כתב האישום שהוכן על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שממנו עולה בבירור שהפעולות של ח"כ באסל גטאס בהחלט מהוות סיוע לארגון טרור. החומר המעודכן, לפי הסיכום עם היועמ"ש של הכנסת, יוכל לשמש לבסיס לפתיחת ההליך להדחתו של ח"כ גטאס מהכנסת".

כזכור, בתחילת השבוע דווח על פרשה נוספת בה נחקר ח"כ גטאס שאף נחקר בה באזהרה.

המדובר בפרשת שחיתות ב'רשימה המשותפת' שהתפוצצה לפני שבועות אחדים ובה נעצרו מספר פעילים ברשימה.

החשד הוא, כי בכירים במפלגה גייסו כספים והסתירו את מקורם ומסלולם, תוך ביצוע שורת עבירות. עוד נחשף כי כספים שהגיעו מקטאר שימשו את המפלגה לצורך פעילותה הפוליטית.