הערב אור לכ"ב טבת יומא דהילולא קדישא של כ"ק אדמו"ר בעל ה'דעת שלום' משאץ זי"ע, ציון קדשו מהווה מוקד עליה להמוני בית ישראל מכל רחבי העולם, המונים יעלו מחר ערש"ק לציון קדשו בבית החיים בלונדון כצוואתו הקדושה • תיעוד

המונים יעלו מחר ערש"ק לציון קדשו, וביותר השנה כאשר יומא דהילולא חל ביום ערב שבת קודש. כידוע, ציון קדשו מהווה מוקד עליה להמוני בית ישראל מכל רחבי העולם, אשר עולים לציונו במיוחד בימי שישי ערב שבת קודש תוך כדי קבלת הבטחה להיטיב בדבר אחד, כפי שהמליץ בצוואתו הק': "עוד זאת אומר בעניי, ידוע שתמיד דעת שלום משאץרציתי להשיב רבים מעוון ולפעמים ב"ה עלתה בידי כהוגן, רצוני בזה אי"ה גם אחרי פטירתי מן העולם הזה השפל לג"ע. והיינו כן, מי שיצטרך ישועה ורפואה לו או לזולתו ילך על קברי ויעשה כזה, בבואו (טוב אם אפשר ביום שישי ערב ש"ק בבוקר) ידליק נר אחד עבור הנשמה שתלך ותודיע לי כי אני מתבקש. אז ידליק 2 נרות עבורי ויאמר המבוקש והשמות. ברור שאלך לאבותיי הקדושים שהם יעוררו רחמים לישועה ורפואה, אבל בתנאי כפול: שהמדובר או זולתו יבטיח לי להיטיב דרכו לשמים בדבר אחד, אז אי"ה אראה להשתדל לעורר רחמים". דברי תורתו נכתבו בסדרת ספרים בשם 'דעת שלום' על סדר 'פרק שירה', וכן ספר 'דעת שלום' על הרמב"ם ושולחן ערוך. ברחבי העולם יתקיימו הערב סעודות הילולא ברוב עם בראשות צאצאיו ממשיכי דרכו האדמו"רים שליט"א.

מתולדות חייו: הרה"ק נולד בעיירה שאץ שברומניה, להרה"ק רבי מרדכי יוסף משה מוסקוביץ מסוליץ. היה מצאצאי הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע, ונקרא על שמו של הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע. בשנת תר"צ עבר ללונדון והשתקע בשכונת סטמפורד היל, עוד בטרם היתה מרכז יהודי חסידי. ביתו הפך לתל תלפיות להמוני בית ישראל. נסתלק לגנזי מרומים ביום כ"ב בטבת תשי"ח ונטמן בבית החיים 'עדת ישראל' שבשכונת 'אנפילד' שבאנגליה.

תכונה לקראת הילולת הרה"ק משאץ לונדון זי"ע