יו"ר הועדה, ח"כ איתן כבל: "התקנות נועדו לאפשר שירות בסיסי שיקצר את השהייה המסוכנת של רכבים בשול הדרך"

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה היום את התקנות שנועדו לקבוע את הפעולות המותרות לביצוע ברכב שלא במוסך או במוסך נייד, שהגיש משרד התחבורה. החוק שהסדיר את הרפורמה בענף הרכב הסמיך את שר התחבורה לקבוע בתקנות פעולות שניתן לעשות ברכב גם שלא במוסך, על מנת לאפשר לבצען בכל מקום אחר. לפי התקנות שאושרו, רשימת הפעולות הללו כוללת, בין היתר, כל פעולה הנדרשת להזיז רכב שלא כשיר לתנועה למקום שלא מפריע לתנועה, התקנת מגבים, החלפת צמיג, החלפת נתיכים (פיוזים), בדיקת נוזל קירור, בדיקת שמן מנוע או הילוכים, החלפת נורות ועוד. לבקשת היו"ר כבל הוספו לרשימה גם התנעת הרכב באמצעות כבלים והתקנת דיבורית. כמו כן ביקש היו"ר כבל להוציא מהשימה פעולה של בדיקת נוזל בלמים או הוספה שלו, והסביר כי מדובר בנושא בטיחותי ממדרגה ראשונה שמן הראוי שיבצעו אנשי מקצוע במוסך.

סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, הסבירה כי החוק מתיר טיפול ברכב רק במוסך מורשה או מוסך נייד מורשה, אך אפשר לשר להתיר לבצע פעולות מסוימות גם שלא במוסך. זאת על מנת לאפשר לבעלי מקצוע לתת שירותים בסיסיים מבלי שבעל הרכב יצטרך להגיע למוסך. לדבריה, לאחר שאושרו התקנות המשמעות היא כי כל פעולה אחרת, שלא אושרה במסגרת התקנות, אפשר לבצע מעתה אך ורק במוסך או במוסך נייד.

היו"ר כבל אף סיפר כי גם לו כבר קרה שהוא נתקע עם תקר בגלגל והסתייע באזרח שעבר במקום, ואמר כי התקנות נועדו לתת מענה לאדם הסביר שנתקע בדרך ויכול להסתייע במישהו אחר לבצע פעולות פשוטות שיאפשרו לו להמשיך בדרכו. "ככל שנקצר את השהייה המסוכנת של רכבים תקועים בשול כך ייטב", אמר. ח"כ יצחק וקנין התייחס לכך שלעיתים פעולות אחרות שצריכות להיות מבוצעות על ידי אנשי מקצוע לא נעשות לפי החוק והתקנות, ואמר שצריך לדאוג לאכיפה בעניין.