בצבא יש מושג של קבלת העיטור והעלאת דרגה לאחר המוות.
אבל איך נהיים פתאום אדמו"ר 34 שנה לאחר הפטירה???
תעיינו על המצבה, כתוב שהיה רב, וכלל לא מוזכר עליו התואר אדמו"ר…
לא שזה שולל מהבן את הזכות להיות אדמו"ר. אבל למה לסלף?
חכמים הזהרו בדבריכם.