נפתח חקירה 5000 על ראש הממשלה נתניהו על זה שקיבל שוחד 1 דולר מהרבי מחב"ד