אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר.
אם ה' ישמור עיר – לא שווא שקד שומר.
(רבי יוסף אלבו)