ראש ישיבת 'עטרת ישראל', הגרב"מ אזרחי שליט"א, נפגש אמש עם הנציגים החרדים בעיריית ירושלים והתייחס לסוגיות שעל סדר היום, בראשן מצבו של מנהיג הדור, מרן הגראי"ל שטינמן, המאושפז בבית החולים 'מעייני הישועה'

"להכריז בכל קהילות ישראל, בכל החוגים והעדות ובכל החסידויות להקדים את זמן כניסת שבת קודש לרפואת מנהיג הדור מרן ראש הישיבה רבינו אהרן יהודה ליב בן גיטל פיגא שטינמן שליט"א, לרפו"ש בתושח"י", כך הורה אתמול הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצת גדולי התורה, לנציגי "יהדות התורה" מסיעות "דגל התורה" ו"אגודת ישראל" בעיריית ירושלים שהתכנסו במעונו.

את עיקר דבריו הקדיש הגאון הגדול שליט"א, לחיזוקים הנצרכים עתה בכל עולם התורה לרפואת רבן של ישראל שליט"א. "מבקשים מבורא העולם שירפא את רבינו הגדול רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא שליט"א, לרפו"ש בתושח"י, שהקב"ה ישלח לו רפו"ש מן השמים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, שימשיכו ויתקיימו הניסים, 'על ניסיך שבכל יום עימנו'.

"עומדים על הפרק בירושלים שני דברים גדולים מאוד, ענייני השבת ואלה שנקראים רפורמים. דבר מאוד מהותי. צריך לשלב את שני הדברים יחד, לעשות איזו פעולה שיהיה גם לרפואתו. יש כל מיני דברים שעושים לרפואתו, מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א, אמרו לקיים את סגולת הרמח"ל בלימוד ג' ימים רצופים. מרן הגר"ח שליט"א, שלח מנין תפילה בציון הרשב"י זיע"א, כפי שמרן הרב מבריסק זיע"א שלח, ובכל הישיבות יש ב"ה חיזוקים גדולים, גם בישיבה שלנו מיד ברגע הראשון אמרנו ועשינו.

"הגמרא אומרת, גדולה תפילת החולה על עצמו יותר מתפילת אחרים. לומדים זאת מישמעאל, כי שמע ד' אל קול הנער באשר הוא שם. התפילה שלנו על מרן הגראי"ל שליט"א, היא תפילת החולה על עצמו, כל אחד ואחד. צריך להעמיק בזה, דבר מיוחד וחשוב".

בשלב זה אמר הגאון הגדול שליט"א, לנציגים כי יש להכריז בכל מקום ומקום על התקנה החשובה בהקדמת זמן כניסת השבת. "הלא העניין הזה של שמירת השבת שרוצים לחזקו, אין ספק שצריכים לבד להתחזק וצריכים לראות שאנחנו מתחזקים, זו ההשפעה הכי גדולה. מה שייך אצל שומרי שבת עוד להתחזק? כל אחד יודע בפנים מה שהוא יכול להתחזק, אבל יש דבר אחד, צריך להכריז ולמסור את הזכות הזו למרן הגראי"ל, לומר בכל הקהילות ובכל החסידויות, לקבל שבת יותר מוקדם. זה מעל ומעבר לעצם הדבר. כשמדברים לקבל שבת יותר מוקדם, מבינים ובהכרח נכנס לתוך תוכו של כל אחד ואחד שצריך יותר ויותר לחשוב על השבת, וזה יהיה לזכותו של מרן הגראי"ל שליט"א, אשר שמעתי מפיו כמה וכמה פעמים בחשיבות עניין הקדמת זמן כניסת השבת".

יצוין כי גם בביקור ההיסטורי שנערך בביתר לפני כשנה, ע"י מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א והגאון הגדול רב"מ אזרחי שליט"א, הכריז הגאון הגדול שליט"א במעמד האלפים את דברי רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א, בחשיבות הקדמת כניסת השבת.

"להראות בפועל שאנו מתנהגים אחרת"

בהמשך דבריו עורר בפני הנציגים על הצרה הגדולה של הרפורמים ואמר כי "יש לעקור הדבר הזה מן השורש, הם לא צד בכלל, מזייפי היהדות שזה הדבר הגרוע ביותר. לכתוב תורה מזויפת ולהציגה כביכול זו התורה, אין לך דבר חמור מזה", אמר והוסיף בעניין מאבקי היהדות הנאמנה כי "יש כח גדול מאוד למרן ראש הישיבה שליט"א, של 'הרואה את הנולד'. ראיתי אצלו כמה פעמים באופן שלא מצוי רק אצל גדולי הדורות ממש. יש דברים שאמר, או התנגד בחריפות לפעילות מסוימת, ורק לאחר שנים ראו עד כמה צדק, כמה ראה את הנולד באופן בלתי יתואר".

"הבעיה הגדולה ביותר העומדת על הפרק היא בריאותו של מרן ראש הישיבה שליט"א. נקבל על עצמנו להחדיר בכל הקהילות את הקדמת קבלת שבת, אנו צריכים להראות בפועל שאנו מתנהגים אחרת וההשפעה היא מעבר לעניין עצמו, אלא, משפיע על כל המהות, ההסתכלות, הכל אחרת. גם הפעילות שלכם לחיזוק שמירת וקדושת השבת בירושלים תהא לרפואתו השלמה והמהירה של רבינו שליט"א".

בתום הכינוס בירך הגאון הגדול שליט"א, את הנציגים על פעילותם הברוכה לשמירת וחיזוק קדשי ישראל, ועל פעילותם להגדיל תורה ולהאדירה ועתה עם אישור התכנית ע"י הוועדה המחוזית להקמת מבנה קבע לישיה"ק בשכונת הר נוף, בתפילה שבקרוב נזכה להשתתף במעמד חנוכת הבית בקרית הישיבה בהר נוף.