אולי כדאי שאלו שלא שומרים שבת כשיטת רבינו תם, שיחמירו השבוע.
שהרי רוב הפוסקים פסקו כמותו.
(בלי למעט בחשיבות להקדים אבל בזה יש צד גדול להחמיר)