שמרן יצא כבר מבית חולים, גם אנשים צעירים ובריאים מזדהמים שם, ראה ביקורת אחרונה של משרד הבריאות שהראה ש'מעיייני הישועה' הוא בית חולים מזוהם מאוד !