לקיים בנו חכמי ישראל: ב'מעייני הישועה' מדווחים על התאוששות נוספת במצבו של מרן ראש הישיבה המאושפז במחלקת טיפול נמרץ מזה שבועיים • "רואים בגלוי כי כח התפילה וההתחזקות של עם ישראל מחולל ניסים מעל לדרך הטבע"

בשורות טובות מבית החולים: שיפור נוסף במצבו של רבן של ישראל, הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן, המאושפז במחלקת טיפול נמרץ בשל מספר סיבוכים רפואיים.

"במהלך הלילה והבוקר חלה ב"ה הטבה נוספת במצב בריאותו של מרן ראש הישיבה שליט"א", נמסר מבית החולים.

עוד נמסר כי "רואים בגלוי כי כח התפילה וההתחזקות של עם ישראל לרפואתו של רבינו שליט"א פועלים בסייעתא דשמיא".

הציבור נקרא להמשיך ולהרבות ביתר שאת בתפילה ובחיזוק התורה לרפואתו המהירה והשלמה של רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש.

צפו: הגר"מ מאזוז ב'מי שברך' לגראי"ל שטינמן