"להוסיף בלימוד וקבלת תוספת שבת לרפואת מרן הגראי"ל שליט"א"

בצל הידיעות המעודדות על התייצבות במצבו של מרן ראש הישיבה, מתפרסמת הבוקר ב'יתד' קריאתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שעל כל אחד להוסיף בשעת לימוד נוספת בליל שב"ק ובמוצ"ש, לרפואת מרן ראש הישיבה

בצל הידיעות המעודדות על התייצבות במצבו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה יהודה לייב שטיינמן, מתפרסמת הבוקר ב'יתד', קריאתו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ולפיו על כל אחד להוסיף בשעת לימוד נוספת בליל שב"ק ובמוצ"ש לרפואת מרן ראש הישיבה.

בקריאתו מבקש הגר"ח שליט"א, כי נשות ישראל יראו להקדים בשל כך, את זמן הדלקת הנרות בער"ש.

בעצרת חיזוק מרכזית שהתקיימה בביהכנ"ס 'דברי שיר' בבני ברק לרפואת מרן ראש הישיבה שליט"א, השמיע דברי חיזוק הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצגה"ת, שביקש לעורר את הציבור הרחב עבור התעוררות לתשובה.

"אדמוח"ז מרן המשגיח רבי ירוחם זצוק"ל, ביאר מה שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שאין הכוונה כמשמעות הפשוטה שגם במצב כזה לא יניח מלהתפלל, אלא, אדרבה, זמן כזה הוא הזמן המתאים ביותר לתפילה, שכבר מכיר שאין עוד כח בעולם שיכול להושיעו מלבד הקב"ה ואז התפילה היא אמיתית. אבל קודם, אדם הולך לרופא, עושה השתדלות ואומר לעצמו גם תפילה לא תזיק, ומתפלל מעט, תפילה כזו אין בכוחה להועיל כל כך".

"תדעו", אמר הגאון הגדול שליט"א, "ככל שהמצב יותר קשה, התפילה היא יותר טובה, זה מה שהקב"ה רוצה. אי אפשר לדעת מה הקב"ה רוצה, יכול להיות שזה כל מה שהוא רוצה, שתהיה תפילה של 'יקראוהו באמת', ובמצב שחרב חדה מונחת על צווארו של אדם אז התפילה היא באמת. כשבאים להתפלל על חולה, כל אחד יש לו לב יהודי ובוודאי מתפלל, אבל בשעה שרבן של ישראל חולה, המצב קשה, אז את מי מענישים כאן, אותו??? הרי העונש הוא בשבילנו!

"אדם צריך לדעת, כשגדול הדור במצב קשה אז מפחדים ממה שאנחנו בבעיה, מה יהיה איתנו, והמצב הוא חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. התאספנו כאן להתפלל וכל אחד צריך להרגיש שחרב חדה מונחת על צווארו, מה המשמעות שגדול בישראל מנהיג הדור שהוא חולה, הוא הרי החזיק כל אחד על כתפו, מי יודע בזכות מה אנחנו חיים? יכול להיות שרק בזכות זה שיש צדיק בדור.

"כל דור יש צדיק וכשהוא נמצא יש השפעה אפילו אם לא מרגישים את זה כך הוא זה, זכות הצדיק מגינה על כל הדור, אז למה אני חי כעת, כולנו חיים למה? כי רבי אהרן ליב שליט"א, ישנו בעולם, וכשהוא ישנו בעולם אני צריך לדעת לכן אני חי, וכשהקב"ה רוצה לעורר הוא מביא עליו מצב כזה שכולנו נרגיש שהוא פוגע בנו ונתעורר".

את דברי החיזוק סיים הגאון הגדול שליט"א, "כשמתאספים כאן בזמן הזה כל אחד צריך לדעת איך הוא צריך להרגיש, ירד חרב כאן מהשמים והיא ממש על צווארי, ואז יתפללו תפלה שהיא יקראוהו באמת שהקב"ה עונה לה בכל זמן קרוב ד' לכל קוראיו".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *