עיריית בני-ברק תחל בקרוב בביצוע קירוי למעבר ברח' ז'בוטינסקי 178, בסמוך לרח' החלוצים, לצורך עירוב, ובכך לאפשר מעבר להולכי-רגל עם עגלות ילדים וחפצים בשבתות ובחגים ממרכז העיר לעבר שכונת פרדס-כ"ץ

עיריית בני-ברק תחל בקרוב בביצוע קירוי למעבר ברח' ז'בוטינסקי 178, בסמוך לרח' החלוצים, לצורך עירוב, ובכך לאפשר מעבר להולכי-רגל עם עגלות ילדים וחפצים בשבתות ובחגים ממרכז העיר לעבר שכונת פרדס-כ"ץ.

המדובר בתכנית שגובשה ביזמת הרב חנוך זייברט, ראש העיר והרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע במטרה לאפשר להולכי-רגל שעד כה התקשו לעבור בשבתות ובחגים עם עגלות לתינוקות את רח' ז'בוטינסקי, שבשל היותו סואן מאוד בכלי-רכב, אין אפשרות הלכתית להסדיר בו עירוב לטלטול.

כדי לקדם את התכנית, היא הובאה השבוע לאישור ועדת המשנה לתכנון ולבניה של העירייה, שבראשות הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע וראש אגף ההנדסה, שסקר בפני חברי הועדה והמשתתפים את פרטי התכנית, מההיבט ההלכתי ומבחינת חוקי התכנון והבניה, בהמלצה לאשר את התכנית שתקל מאוד על הולכי-רגל ממרכז העיר לשכונת פרדס-כ"ץ וממנה, והתכנית אושרה, פה אחד, ע"י חברי הועדה.

לפני שנים רבות, כדי לפתור את הבעיה ההלכתית שבמעבר הולכי-רגל בכביש עם עגלות לתינוקות, הקימה העירייה גשר ברח' ז'בוטינסקי, בסביבות רח' סוקולוב אלא שהבעיה העיקרית בגשר היתה שבשל גובהו היה קושי גדול לעלות עליו למשפחות צעירות, עם עגלות לתינוקות, ובמשך השנים השימוש בגשר הזה בשבתות והחגים היה, כמעט, אפסי, ובעקבות זאת, הביא הרב חנוך זיברט, ראש העיר, את התקציב לאישור מועצת העירייה להקים קירוי- מעבר ברח' ז'בוטינסקי 178, באישור הלכתי, ובד בבד, לא תהיה כל בעיה להולכי-רגל לעבור במעבר החדש.

לצורך זה, זימן ראש העיר את האגף לתשתיות ולפיתוח של העיריה, שבראשות הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב חנוך זיידמן, ובמהלך הפגישה סוכם שהרב זיידמן, מנהל האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה יעלה את ההצעות והתכניות, והאגף גם יעסוק בביצוען בקרוב. במסגרת התכנית, שביצועה יסתכם במאות אלפי שקלים, ישמש המעבר גם לפרסומים מסחריים, שיביאו הכנסות כספיות לעירייה ויכסו חלק מהוצאות הקמת המעבר. כמו"כ הסדיר האגף את אישור ביצוע הפרוייקט עם חב' נת"ע ,המבצעת בתקופה זו את העבודות להקמת "הרכבת הקלה", לאורך רחוב ז'בוטינסקי.

[pdf-embedder url="http://www.jdn.co.il/wp-content/uploads/2017/02/Image20170214161734-m1.pdf"]