ההתאגדות הוקמה ע"י 'דגל התורה' ומטרתה לחבר בין הקהילות התורניות בעיר • רבנים וראשי ישיבות חשובים השתתפו במעמד, מרנן גדולי ישראל שיגרו מכתבי ברכה • בפתיחת האירוע נאמרו פרקי תהלים לרפואת מרן הגראי"ל שטינמן

הקהילות התורניות בירושלים מתאחדות: אמש נערך בעיר כנס היסוד של 'התאגדות הקהילות' ביוזמת 'דגל התורה'. בזה אחר זה הגיעו עשרות הנציגים מכל קצות העיר לביהכ"נ "אוהל יונתן" בשכונת גבעת שאול, שם נערך הכינוס. המעמד נפתח בתפילה נרגשת לרפואת רבן של ישראל ומנהיג התנועה הקד', מרן רבינו ראש הישיבה רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא שטינמן שליט"א לרפו"ש בתושח"י, אשר מינה את ועדת הרבנים בירושלים, לרומם את קדושתה וצביונה של ירושלים עיה"ק.

המעמד נפתח בדברים ע"י הגאון הגדול ר"ד כהן שליט"א, חבר ועדת הרבנים של "דגל התורה" בירושלים, שבירך על היוזמה החשובה להמשך קיום עולם הישיבות במתכונתו גם בקרב ציבור האברכים. "הקב"ה שלח לנו מתנה טובה מן השמים, יסוד ואבן פינה לכל הציבור החרדי. רואים בחוש שהקמת קהילות עם בתימ"ד מסודרים, זה קיום של כל עולם הישיבות והממשיכים דרכם. לאחר הישיבה, מטבע הדברים, המושגים של המשך הישיבה קיימים בפחות תוקף. המושג של קהילה בדרך הישיבה, שיעורי תורה, שיחות, תפילה ישיבתית נכונה, מקימים ת"תים ובתי"ס לבנות, זה דבר נפלא מאוד. מתקבצים יחד, הקהילה מאחדת את כולם לציבור מאוד מאוד מרומם, זהו אבן יסוד לקיומנו".

עוד ציין הגאון הגדול שליט"א, כי "זכינו בשנים האחרונות לדבר נוסף, 'איגוד בני הישיבות',כאשר הכל פועל יוצא מהמושג של קהילות. נמצאים ברחוב כה קשה, אווירה כה מתירנית וקשה לבני הנוער, אי אפשר להחזיקם בצמר גפן, הם יוצאים ושומעים והניסיונות לא קלים. יש את הניסיונות ברחוב ויש את ההתמודדויות בתוך המוסדות. ישנם כאלו עם פחות יכולות, ואת החלק הזה צריך ליתן להם. אם בכל השנה כך, על אחת כמה וכמה בבין הזמנים שהוא זמן מועד לפורענות. הקהילה דואגת לבני הנוער, דואגים להם לשיחות חיזוק ואם צריך מוציאים לטיול על טהרת הקודש, רואים את התוצאות בשטח.

"הקמת התאגדות לכל הקהילות בגדר 'איש את רעהו יעזורו', הדבר הרי נותן כח, מאגד את כולם, מביא את הודה ותפארתה של בני הישיבות בירושלים. התשובה לניסיונות ופגעי הזמן היא 'אז נדברו', להתאסף ולהתחזק יחד, ואז נזכה ל'ויקשב ד' וישמע'.
"כשמדברים על לשם שמים, שמעתי כמה פעמים ממרן ראש הישיבה שליט"א, עד כמה זה מושג גבוה ונאצל ושייך באמת רק ליחידי סגולה. אבל יש בזה דרגות ולכן גם כאשר עושים פעילויות שונות, לחשוב על לשם שמים, זה היסוד. ההרגשה כאן היא של 'אז נדברו יראי ד", ציבור של המוסרים נפשם להעמיד את קרן התורה בקהילות, יראי ד' לחושבי שמו, שכבוד שמים בוער בקרבם".

IMG-20170219-WA0006

"כח של ציבור"

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א, חבר ועדת הרבנים של "דגל התורה" בירושלים, אמר בדבריו, כי "כפי שאמר ראש הישיבה שליט"א, על העניין של כח ציבור, מרן הרב מבריסק זצוק"ל, עה"ת בפרשת ואתחנן, אומר כי 'ציבור' יש רק אצל יהודים. שכל הציבור הקדוש שנמצא כאן והמשלחים שלהם יעזרו איש את רעהו, העיקר להרבות תורה ודעת בתוך הקהילות ופועל יוצא שאור התורה בתוך הקהילות יאיר על קדושת ירושלים שנתקדשה לשעתה ונתקדשה לדורות".

לחזק את קדושת ירושלים

את דבר הרבנים חתם הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק שליט"א, חבר ועדת הרבנים של "דגל התורה" בירושלים, שהגדיר את ההתאגדות החשובה כ'ברית' בה חפצים לעזור איש לרעהו, וככל שההתאגדות גדולה יותר כך הכוח גדול יותר. "יש רק דבר אחד שצריך לזכור, כתוב בחז"ל, הרי כל ברית זה קשר אהבה, וכתוב, כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר סופה להתקיים. בכל קהילה תמיד יש איזה תכלית שמשתנה כל הזמן. הרמב"ם אומר, יש רק דבר אחד – רק דבר נצחי, יכול להיות שסופו להתקיים, וזה הקב"ה, זה הדבר הנצחי היחיד שיכול להתקיים.
"היסוד של כל הדברים צריך להיות שהכוונה תהיה דבר נצחי, לא אינטרסים בין אנשים, קהילות ועסקנים. כל דבר שיהיה תלוי בדבר, חבל להתחיל, משום שאין לזה שום קיום. לעשות כינוס כזה גדול לדבר זמני, לא כדאי. מי שמתעסק עם זה צריך לחשוב תמיד על אהבה שאינה תלויה בדבר. כל אחד יחשוב על התכלית לאגד את בני הישיבות והקהילות, לחזק את הקדושה של ירושלים. אם כך יהיה, ודאי שסופה להתקיים בע"ה".
בהתרגשות רבה הוקרא מכתבם למעמד של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א, ע"י הרה"ג ר' הלל מן שליט"א.

דיון פורה בין הנציגים

דברי הדרכה בחשיבות הקמת התאגדות הקהילות, נשא הרה"ג ר' משה צבי קפלן שליט"א, מחשובי קהילת "שערי תבונה" בשכונת רמות א'. לאחר מכן הוקראו החלטות הכינוס ע"י מנהל סניף "דגל התורה" בירושלים הרב יצחק ברנר.
לאחר צאת הרבנים שליט"א, החל חלקו השני של הערב, בדיון פורה בין כלל חברי התאגדות הקהילות. את הדיון פתח מ"מ וסגן ראש העיר הרב יצחק פינדרוס, שאמר כי רואה בכינוס חשוב זה ברכה רבה להתפתחות הקהילות, מתוך מטרה משותפת להגיע להישגים רבים, כפי שניתן לראות באיגוד בני הישיבות, שמאז שהתאחדו כלל השכונות למטרה אחת, הצליח האיחוד להשיג משאבים ולהרים פעילותו בשכונות רבות ומרכזיות בעיר. בדיון עלה גם ענין הקושי בתחבורה הציבורית לנוכח המונופול התחבורתי הקיים היום.
לאחר מכן נשא דברים יו"ר הסיעה הרב אליעזר ראוכברגר, שאמר כי "אין ספק שאנו ציבור בני התורה המהווים רוב בנין ומנין של החרדים בירושלים, זכאים להרבה יותר מכפי שמקבלים, ולכן בכח מלוכד בהכוונת רבני התנועה נוכל להשיג דברים גדולים".
לאחר מכן החל דיון פורה על אופי הועדות שיוקמו לשיתוף פעולה פורה בין נציגי הקהילות שהתמנו ע"י רבני הקהילות, לבין הנציגים והעסקנים המכירים כל אחד בתחומו את הדרכים הנכונות לפתרונם, ותשועה ברוב יועץ.
נעל את הדיון חבר הנהלת העיר הרב ישראל קלרמן, שאמר כי כיום ניתן לומר גלויות, שבכח האחדות ניתן להשיג דברים גדולים גם במקום שלא חפצים לתת ולהעניק, ואין ספק שציבור בני התורה בכל השכונות המתפתחות בירושלים, מהווה כח עצום וגדול של אלפי בתי אב שבליכוד השורות יחדיו יוכל להגיע להישגים גדולים במיוחד, ואנו הנציגים נעמוד לימין חברי הפורום, בהכוונת רבני התנועה שליט"א.
נציגי הקהילות מילאו דפי משוב על צרכי הקהילות השונות, כשהכל ירוכז ע"י מזכיר הפורום הרב נפתלי לורנץ. בשעת ליל מאוחרת התפזרה אסיפת היסוד בהרגשה מרוממת שניצבים בפני תנופת התפתחות חשובה בקהילות ירושלים לרווחת ציבור בני התורה.
==

IMG-20170219-WA0007

IMG-20170219-WA0008

IMG-20170219-WA0009