אני לא מבין, עד עכשיו הם לא היו חתומים על שמירת סודיות?!