בכל מדינה אחרת היו מזמן בועטים את הערבי הזה לכלא לכמה מאסרי עולם טובים. ופה הם מצטעצעים עם כל מיני ועדות וחתימות.