הם אומרים פן ירבו ואנחנו אומרים כן ירבו: לפי נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה, מספר האברכים גדל בשנתיים האחרונות ב-16% והוא עומד כעת על 75,000, זאת לעומת ירידה של 9% שנרשמה בשנות ממשלת ליכוד - יש עתיד.

לפי נתוני משרד החינוך, 2016 הייתה השנה השנייה ברציפות שבה חלה עלייה בשיעור האברכים, אברכים נשואים שלימוד תורה הוא עיסוקם העיקרי.

כזכור בין השנים 2012 ל-2014, בימי הקיצוצים בתקציב הישיבות של ממשלת נתניהו-לפיד, נרשמה ירידה משמעותית של 9% במספר האברכים מ-71 אלף ל-65 אלף. לעומת זאת בשנות הקואליציה הנוכחית, 2015-2016, התהפכה המגמה ומספר האברכים זינק מ-65 אלף ל-75 אלף, גידול של 16%.

הממשלה אישרה אתמול את הגדלת תקציב הישיבות לשנים 2017 ו-2018 ב-50 מיליון שקל לשנה, כך שיגיע לסכום של מיליארד ו-224 מיליון. זהו אחד מסכומי השיא של תקציב הישיבות בכל הזמנים והוא חלק מתופעת הגידול ב"ה.

פה אחד: הממשלה אישרה את הגדלת תקציב הישיבות

בשנתיים האחרונות המפלגות החרדיות דאגו לבטל, בזו אחר זו, את כל ה"גזירות" שהתקבלו תחת ממשלת נתניהו-לפיד-בנט. בין היתר, הקצבאות לתלמידי ישיבות, לאברכים ולתלמידי חו"ל הוחזרו לגובהן הקודם. הממשלה הנוכחית הגדילה את תקציב הישיבות מ-564 מיליון שקל ב-2014, ל-984 מיליון בראשית 2016. בסופו של דבר, עם כל התוספות, בנובמבר האחרון אושר תקציב הישיבות הגבוה בתולדות המדינה – 1.2 מיליארד שקל, שהיום עלה ב-50 מיליון שקלים נוספים. זאת בנוסף להבטחת ההכנסה לאברכים, שאושרה לפני כחצי שנה. בד בבד, בוטלו התניות שונות, כמו מיצוי כושר עבודה של גברים בזכאות למעונות יום.