בקיצור הועדה הוקמה אך ורק לטייח את העובדות ,ולהעניק הכשר רשמי של אגודת ישראל ודגל התורה וש"ס לחילולי השבת שמתרבים והולכים בירושלם עיר הקודש.
אוי נא לנו, לאן הגענו???