פגישת ראשי המפלגות החרדיות עם ראש עיריית ירושלים הסתיימה ברוח טובה. במסמך הסיכום נכתב: "התמונה העובדתית המצטיירת היא שהטענות בדבר פירצה גדולה של הסטטוס קוו לא הוכחו. להפך. החלה אכיפה של חוקי העזר"

שביעות רצון בקרב ראשי המפלגות החרדיות בסוגיית שמירת השבת בירושלים: המצב אמנם רחוק משלמות, אך לדברי כל המעורבים אין בסיס לטענות על התרחבות תופעת חילולי השבת, אלא ההפך: העירייה אוכפת את חוקי העזר העירוניים בנושא.

כזכור, הערב התקיימה פגישה בין חברי 'ועדת הסטטוס קוו' המונה את ראשי המפלגות החרדיות והדתיות לראש העיר, ניר ברקת. בסיום הפגישה הוציאו חברי הועדה מכתב בו נאמר, בין היתר, כי "התמונה העובדתית המצטיירת היא שהטענות בדבר פירצה גדולה של הסטטוס קוו לא הוכחו".

"נראה כי השינויים והיקף הפיעלות המסחרית בשבת גם אם קיימים אינם גדולים. כן הגיע הצוות למסקנה כי בשנה וחצי האחרונות החלה אכיפה של חוקי העזר בעניין המסחר לאחר שנים רבות שבהן לא נעשתה פעילות אכיפה רצינית ובדעת הצוות לבדוק אם וכיצד ניתן לזרז ולשפר את תהליכי האכיפה".

עוד נכתב: "באשר לפעילות המרכזים הקהילתיים. נראה כי כמעט בכל המרכזים הקהילתיים לא חל שינוי משמעותי בהיקף הפעילות הכרוכה בחילול שבת".

חברי הועדה מסייגים את מכתבם בכך ש"קיימים נושאים שונים שבהם הבדיקה טרם נסתיימה".

בתמונה: המכתב של חברי הועדה
WhatsApp Image 2017-03-07 at 23.42.37

WhatsApp Image 2017-03-07 at 23.42.57