לצד השמחה ומצוות היום, ימי הפורים מפורסמים כימים המסוגלים ביותר לישועות לפרט ולכלל • בפנים: סגולות בדוקות ומנוסות מהספרים הקדושים לתענית אסתר, פורים דפרזין ופורים דמוקפין

קול כבודה (1)_עמוד_2

סגולות לתענית אסתר

בעלות השחר (בבוקר של תענית אסתר- יום יג' באדר), יש לקום מהשינה, ליטול ידיים, לתת צדקה בקופת צדקה ולהדליק שתי נרות: אחד לאסתר המלכה ואחד למרדכי היהודי.

(יש להדליק נרות נשמה שידלקו עשרים ושש שעות).

זוהי שעת רצון גדולה ועצומה מאד מאד!!! ומתפללים על הכל.

לקרוא מזמור כ"ב בתהילים ולבקש מהקב"ה כל שעל לבכם!

ומדוע יש לקום בעלות השחר?

ומעלות השחר עד זריחת החמה אפשר לבטל גזרות על התפילות שלנו גם משום שאסתר המלכה נקראה : "איילת השחר"…
לאחר מכן, אפשר לחזור לישון…

בזמן התענית שמתחילה מעלות השחר, מומלץ לתת צדקה לכל פושט יד. ולפני תפילת מנחה, יש לתת 3 מטבעות כסף(של 5 ש"ח) לעניים או לקופת צדקה, זכר למחצית השקל.

ביום הפורים

יש להשתדל לקרוא את כל ספר התהילים וכך לחבר בין חושך הלילה לאור היום החדש. כדאי לסיים את ספר התהילים עד זריחת החמה כי זוהי שעת רצון גדולה ועצומה בשמיים לבקשת בקשות ואף ביטול גזרות!

יש לתת לפחות שני משלוחי מנות לעניים וכמובן לא לשכוח את מחצית השקל. צדקה ומשלוח מנות זה אחדות

סגולות לסעודת פורים
לקיים סעודה חגיגית עם מטעמים אהובים, לפרוס מפה לבנה ולהדליק שתי נרות חגיגיים. רצוי לקנות חלה מתוקה וטעימה (עם צימוקים ודברים טעימים), דברי מתיקה. סעודת פורים מבטלת את סעודת אחשוורוש…

לפני הסעודה:

לקרוא מזמור כ"ג בתהילים ולבקש כל שעל לבכם! רואים הרבה ישועות!!!

בתוך הסעודה:

לומר 120 פעם: "ברוך מרדכי" ו – 24 פעם: "ברוכה אסתר בת אביחיל", ובכך מושכים עלינו את כל האורות של מרדכי ואסתר על עם ישראל!

א. ספר סגולת ישראל מובא : "מקובל מגדולי עולם, כי סגולה גדולה בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני ה' יתברך על כל דבר: בריאות, פרנסה, גאולה וכו', וכתב אחד מאדמור"י גור זכותו תגן עלינו: כי "פורים הוא זמן רצון לכל, עת 'רעוא דרעווין', וכל אחד יכול לפעול אצל ה' יתברך שימלא כל משאלות ליבו שכן כתב הזוהר הקדוש שיום הפורים גדול מיום כיפור".

ב. כתב הרה"ק ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: "כיוון שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת המיתה, לכן יוכלו לפקוד עקרים ועקרות בפורים"

ג. כותב הגאון ר' אליעזר דיסקינד זצ"ל: "ראוי לכל אדם להרבות בסיפור הנס והנפלאות לו ולאנשי ביתו… שעל ידי סיפור הנס בשמחה – גורם שמחה גדולה בעולמות העליונים וחדווה עצומה לאין ערוך והקב"ה מתפאר בו".

ד. מגלה רבם ומאורם של ישראל הגה"ק מרן החתם סופר בשם ה'שב יעקב' זצ"ל סוד אדיר ונפלא: "כל העוסק בתורה בין קריאת המגילה של לילה לקריאה של יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא"(עבודת יום הפורים).

ה.כותב הגאון הצדיק רבם של ישראל הרמ"א זכותו יגן עלינו: "יש ללמוד גם קודם הסעודה וראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאיש שאיתו מסוכסכים וזה גורם שעל ידי כך מתרבית האהבה והאחווה ועושה תענוג מיוחד להשם יתברך"

ה.מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים , שולחן יהודים טהור מבטל את שולחנו של אחשוורוש . לאחר מנחה מתחילים סעודת פורים שהיא כנגד החטא שהיהודים אכלו משולחנו של אחשוורש. לסעודת פורים יש לקנות חלה מהודרת ארוכה ( מזכירה את העץ שתלו את המן )

ו. לפני סעודת פורים לומר את מזמור כ"ג בתהילים להתפלל ולבקש את משאלות ליבנו.

פורים שמח!!

הכתבה מתפרסמת באדיבות אתר 'קול כבודה'