מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי לפטור את בחורי הישיבות מתשלום ביטוח לאומי עד גיל 19 • מלכיאלי: "מודה לשר הרווחה ולשר הפנים על המאמצים לקידום החוק"

מליאת הכנסת אישרה כעת בקריאה טרומית את הצעת חוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי לפטור את בחורי הישיבות מתשלום ביטוח לאומי עד גיל 19 ברוב של 39 בעד ו- 7 מתנגדים.

הצעת החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות לתלמידי החינוך הממלכתי. כיום, תלמיד הלומד בחינוך על יסודי בחינוך הממלכתי זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וזאת עד הגיעו לגיל 19 שנים או עד סוף כיתה י"ב, אך באופן שערורייתי תלמידי הישיבות משלמים את דמי הביטוח לאומי מיד בהגיעם לגיל 18.

שר הרווחה, חיים כץ, אמר במליאת הכנסת: "אני מברך את ח"כ מיכאל מלכיאלי על הצעת החוק לתיקון".

ח"כ מיכאל מלכיאלי מסר עם אישור החוק: "אני מודה לשר הרווחה חיים כץ על תמיכתו מהרגע הראשון, וליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי על המאמצים הרבים לקידום הצעת החוק ולסגן שר האוצר הרב יצחק כהן על פעילתו במשרד האוצר לקידום העניין".

בדברי ההסבר להצעה נאמר "לשון החוק כמו גם כוונת המחוקק ברורה ופשוטה, כל תלמיד באשר הוא במוסד חינוכי על יסודי, העומד בדרישות החוק וטרם מלאו לו 19 שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ללא פרשנויות. מאחר והמדינה מכירה בזרם חינוך בו לומד התלמיד, מגבה אותו תומכת בו וממנת אותו, כמו גם שהרציונל בבסיס התקנה תקף לגביהם, אין הסבר לחיוב מוטעה זה מלבד אפליה לשמה. הצעת חוק זו באה לתקן עיוות זה ולהביא לידי ביטוי את דברי החוק וכוונת המחוקק, ולהסיר אפליה לא עניינית זו ע"י תשובות לקוניות ושרירותיות", מסיימת ההצעה".

יש לציין, כי כבר לפני מספר חודשים שלח ח"כ מלכיאלי מכתב לפרופ' שלמה מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי בו דרש כי תתוקן אפליית בני הישיבות, משנענה בתשובות לקוניות אשר אין בהם בשורה של ממש, פנה לתיקון החקיקה בדרך הראשית.

הצעת החוק הראשונה של מלכיאלי, לטובת בחורי הישיבות, אושרה