צילום: Maor Kinsbursky/Flash90

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????

A herd of horses at the Gamla Farm in the Golan Heights, northern Israel, on March 10, 2017. Photo by Maor Kinsbursky/Flash90 *** Local Caption *** ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????