מנוול שכמוך. תנמק לך בכלא יחד עם כל הרוצחים שהעברת להם את הפלפונים. וכן יאבדו כל אויביך ה'. ונאמר אמן.