דואט מרגש: ר' אביש בראדט וישראל ורדיגר שרים והערב נא

בעל המנגן הנודע אביש בראדט וישראל ורדיגר בדואט מרגש לשיר "והערב נא". השיר הולחן ע"י הזמר ברוך לוין והעיבוד של יענקי בריסקמן. את השיר מלווים קולית פרחי "שיר ושבח"

 • שטר הפרנסה יחתם עבורכם מחר ע"י גדולי הדור!

  תוכן מקודם

 • השנה לא מפספסים: "שטר הפרנסה" של גדולי הדור

  תוכן מקודם

 • עיסקה עם גדולי הדור! הזדמנות של פעם בשנה

  תוכן מקודם

 • אל תתנו חמצן לקורונה!

  תוכן מקודם

מילים:

ער ווערט בייגלייט אין חדר

מיט א טלית צוגעדעקט

און די האניג פון די א-ב

דער אינגעלע ער לעקט

און די עלטערען זיי בעטען

מיט הייסע טרערען

זאל די תורה אייביג בלייבען זיס

והערב נא ה׳

אבער וואו ער וואקסט נאר עלטער

און גמרא ווערט זיין צוועק

שפירט ער אז די חשק זיינע

צוביסליך פאלט אוועק

ער מיטשעט אויף די סוגיות

ווערט מיאוש מער און מער

וואו איז פארלוירען מיין געשמאק

פארוואס קומט מיר אזוי שווער

והערב נא ה׳

והערב נא ה׳

ברענג צוריק פאר מיר די זיסקייט פון אמאהל

געב מיך נאכאמאהל די טעם

וואו ס׳פלעגט מיר אמאהל זיין

ובפיות עמך בית ישראל

והערב נא ה׳

מיט א חשק און א ברען

ברענג צוריק פאר מיר די זיסקייט פון אמאהל

די מתיקות וואס מ׳דארף

כדי צו שפירן די ליבשאפט

פון קודשא בריך היא לישראל

א קליינע שטראל פון ליכט

זעהט ער מיט די אויגען

ווען זיין רבי זאגט חזרה

איז די וועג צו ווייטער שטייגען

ס׳דא א קלארקייט און א חשק

אז מ׳חזר׳ט מער און מער

און א ליבשאפט צו די תורה

ווען די גמרא רעדט די דיר

ער חזר׳ט און ער חזר׳ט

פאר שעות איינגבויגען

און די ווערטער פון גמרא

ווערען לעבעדיג פאר די אויגען

זיין חשק אהנגעצינדען

ס׳לערנט וואו א געזאנג

ער שפירט נאכאמאהל דאס זיסקייט

בייהאלטען אזוי לאנג

והערב נא ה׳…

און די באשעפער אוי ער קוועלט

אזא קול תורה אויף די וועלט

ווער וואלט געגלויבט אז מ׳עט נאך ענדליך זעהן דעם טאג

וואלט אפשר קיינמאהל נישט געשעהן

אהן מגלה זיין די כוחות מ׳פארמאגט

והערב נא ה׳…

והערב נא ה׳

אוי והערב נא ה׳

איך קען טועם זיין די זיסקייט פון אמאהל

פון יעדער שורה יעדער דף

קען איך שפירן די ליבשאפט

פון קודשא בריך היא לישראל

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו