החרדים רועדים מבחירות, והוא אומר אנחנו לא פוחדים מבחירות. חחחחחח