הלוואי שייבחר עמיר פרץ לראש מחנה ה"שלום", סליחה, מחנה החלום.
אין שום צל של ספק שאם זה מה שיקרה, המחנ"צ/ישראל אחת/מפלגת העבודה/המערך/מפא"י תמשיך להישאר שנים רבות באופוזיציה חלשה ומדולדלת