לאחר שמחר אמור היה להתייצב לשימוע במשרד הביטחון ראש ישיבת ההסדר בעלי הרב יגאל לוינשטיין וזאת בשל התבטאויות הקשורות לאופי השירות בצה"ל - משגר היועמ"ש מסר לליברמן: "הנושא בתחום סמכותו הבלעדי של משרד החינוך"

היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט שיגר מכתב לשר הביטחון אביגדור ליברמן בו הוא מבהיר, אין זה בסמכותו לזמן לשימוע את ראש המכינה הקדם צבאית בעלי הרב יגאל לווינשטיין.

במכתבו מציין היועמ"ש, כי נקיטת הצעד החריג, כלל אינו נתון לסמכות משרד הביטחון כי אם נמצא בתחום הסמכות והשיפוט של משרד החינוך.

מנדלבליט שיגר את המכתב באמצעות המשנה ליועץ עוה"ד דינה זילבר וזאת לאחר שבשבוע שעבר זומן הרב לווינשטיין לשימוע אצל שר הביטחון וזאת על רקע התבטאויותיו נגד שירות נשים בצה"ל ונגד סכנות הטמונות ב'שירות משותף' של יהודים ושאינם יהודים בצבא.

בזימון שנשלח נאמר, כי "ההשתלחויות הקשות של הרב נגד אופיו של השירות הצבאי בצה"ל, כך גם התבטאויותיו נגד אוכלוסיות שונות של משרתים, פוגעות פגיעה קשה בצה"ל, בערכיו ובמדינת ישראל".

מנדלבליט קובע עוד, כי אין זה מסמכותו של שר הביטחון להוציא את ישיבת ההסדר בעלי מרשימת הישיבות המוכרות בציונות הדתית. אלא כאמור בסמכות משרד החינוך.

כזכור, בשבועות האחרונים דרש ליברמן מהרב לוינשטיין להסיק מסקנות אישיות ולהתפטר מתפקידו כראש המכינה בעלי, במידה ולא, איים ליברמן להסיר את הישיבה בעלי מרשימת ישיבות ההסדר, וכן יפעל לבטל את ההעדפה הניתנת לישיבה בעלי במכסות דחיית שירות לתלמידים.

במכתב ששיגרה לליברמן מציינת זילבר, כי אכן "דבריו של הרב לוינשטיין הינם פוגעניים ומאיימים על הרקמה העדינה והשבירה בלאו הכי של הלכידות הישראלית בהקשר הצה"לי, תוך פגיעה בכבודם של ציבורים מסויימים והשפלתם. להסתייגות שביטא שר הביטחון מדברי הרב לוינשטיין שותפים רבים בציבור הישראלי". יחד עם זאת היא מביעה הסתייגות מהצעד שנקט והבהירה את עמדת היועץ כי הנושא נתון לסמכות משרד החינוך בלבד.