הדו"ח השנתי של בנק ישראל פורסם הבוקר כשבמרכזו: סקירה אופטימית במיוחד על מצב המשק וחלחול הצמיחה לאזרחים, לרבות עליה בשכר הממוצע • בהמשך הדו"ח צויינו נקודות התורפה של המשק, ויש גם קביעה מפתיעה באשר לפתרון משבר הדיור

הדו"ח השנתי של בנק ישראל פורסם הבוקר ובמשרד האוצר – מן הסתם – ימצאו בו הרבה סיבות לגאווה.

הדו"ח מצביע על ירידה של 0.2% במדד המחירים לצרכן במהלך השנה החולפת, כשבכל הקשור לתעסוקה במהלך 2016, שוק העבודה התאפיין בביקוש גבוה לעובדים, ובשיעור אבטלה נמוך. בנוסף עולה כי חלה עלייה במספר שעות העבודה למועסק ובשיעור המשרות הפנויות.

בדו"ח צוין כי בשנים האחרונות נרשמה גם עלייה בשכר הריאלי הממוצע למשרת שכיר במשק בשיעור של 2%-2.5%, שהובילה בין השאר גם לגידול משמעותי גם בשכר הריאלי בשנתיים האחרונות, בניכוי מדד המחירים לצרכן.

החלק העגום, כרגיל, נוגע למחירי הדיור. ע"פ הדו"ח, הדירות התייקרו ב-6.3% במהלך השנה החולפת, זאת למרות הצעדים של האוצר בנושא.

בדו"ח קיימת גם קביעה מפתיעה לפי ירידה דרסטית במחירים – לא תפגע משמעותית בבנקים ולא תגרום להם לקרוס. כידוע, החשש הזה נשמע תדיר מפיהם של מתנגדי הורדת מחירי הדירות, אך כאמור, בנק ישראל מציין שאין בו ממש.

נגידת בנק ישראל אמרה היום עם הצגת הדו"ח: "המצב המאקרו-כלכלי של כלכלת ישראל הוא טוב. הצמיחה חזקה, בוודאי בהשוואה למצבן של מדיניות אחרות. שוק העבודה חזק, האבטלה נמוכה. אנחנו רואים ירידה באי השוויון בהכנסה ברוטו, כלומר ההכנסה מעבודה בעיקר בגלל שאנשים עובדים יותר, בגלל שבמשקי הבית יש יותר משפחות עם שני מפרנסים".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ציין: "התמונה של המשק הישראלי שעולה מהדוח הזה ומדוחות אחרים שאנחנו מקבלים היא טובה מאוד. ישראל היא כלכלה שמנוהלת היטב וצומחת היטב והצמיחה זה הבסיס לשאר הדברים שאנחנו רוצים לעשות. קודם כל, הורדת אי השוויון, שילובם של אנשים בעבודה זה גורם מרכזי, העלאת השכר – שזה חדשות טובות, זאת אומרת, גם ירידה באבטלה וגם עלייה בשכר זה שילוב טוב מאוד שמתבצע במדינת ישראל, אבל אנחנו חייבים להבטיח את המשך הצמיחה ושאר המשאבים שאנחנו רוצים לתת לתשתיות, לחינוך, על ידי הבטחת המשך הצמיחה וזה בעצם היעד העיקרי שלנו, כולל על ידי פתיחת שווקים חדשים עצומים ברחבי העולם".

לדבריו, "זה בסוף מגיע לכיס של האזרח הישראלי – בהפחתת יוקר המחיה, במקומות עבודה, אנחנו מייצרים מאות אלפי מקומות עבודה במהלך השנים האלה ונמנעים מהמכות האיומות של האבטלה ההמונית שאנחנו רואים אצל מבוגרים וצעירים במיוחד במדינות אירופה. אז ישראל במובן הזה היא כלכלה חזקה, אנחנו נדאג שהיא תהיה עוד יותר חזקה".