עם אישור הקבינט את הקמת היישוב חדש עבור מפוני עמונה, פרסם הבית הלבן הודעה ולפיה, "בעוד שההתנחלויות עצמן אינן מהוות מכשול לשלום, בניה נוספת אינה מקדמת את השלום - אך אנו מגלים הבנה להתחייבות רה"מ למפונים"

זמן קצר לאחר הודעת הקבינט על אישרור החלטת ועדת השרים מלפני כחודשיים, לאמץ את התחייבות רה"מ למפוני עמונה לבנות עבורם יישוב חדש, על מנת שיוכלו להמשיך את חייהם כקהילה מגובשת ומלוכדת, מפרסם הבית הלבן הודעה שמתוכנה ניבטת המורכבות שביחסי ישראל – ארה"ב בעידן הממשל הידידותי בראשות דונלד טראמפ. אך יחד עם זאת בניגוד לממשל אובמה, על אף הסתייגות הממשל מההכרזה על הקמת היישוב, ניכרת הסכמה שבשתיקה מצד הממשל למהלך.

בהודעת הבית הלבן נאמר, כי "הנשיא טראמפ כבר הביע באופן פומבי ואישי את חששותיו מפני בנייה נוספת בהתנחלויות, עם זאת אנו מודעים לכך שמדובר בהתחייבות של רה"מ כלפי המפונים".

הממשל מבהיר את עמדתו ולפיו, "כפי שכבר הבהרנו – בעוד שקיומן של התנחלויות אינו מכשול לשלום, בניה נוספת ובלתי מרוסנת אינה מקדמת את השלום", נמסר. "הממשלה הישראלית הבהירה כי מעתה ואילך, בכוונתה לאמץ מדיניות אשר לוקחת את דאגותיו של הנשיא בחשבון".

"מעתה ואילך, וככל שנתקדם בדיונים יותר מפורטים על האפשרות לקדם שלום בין ישראל לפלסטינים, הממשלה הישראלית הבהירה כי בכוונתה לאמץ מדיניות אשר לוקחת את החששות הללו בחשבון".

עוד נאמר בהודעה, כי "נמשיך לפעול עם הישראלים, הפלסטינים ועם שחקנים נוספים באזור ליצירת תנאים שיאפשרו שלום. אנחנו מקווים כי כל הצדדים המעורבים יינקטו בצעדים הגיוניים מעתה ואילך".

נזכיר, כי במקביל להחלטה על הקמת יישוב חדש בשטחים, העביר הקבינט החלטה נוספת ולפיה מעתה ואילך תרוסן הבנייה בשטחי יו"ש ואלו יתוחמו מעתה אל תוך קווי היישובים עצמם וכי לא תותר מעתה ואילך הקמת מאחזים ויישובים שאינם חוקיים.

להלן לשון הודעת הקבינט שפורסמה הלילה:

"מתוך התחשבות בעמדותיו של הנשיא טראמפ, תנקוט ישראל בצעדים משמעותיים לצמצם את ההרחבה של השטח הבנוי מעבר לקו הבנייה בישובים הקיימים ביו"ש ולנקוט בריסון משמעותי, כדי לאפשר התקדמות בתהליך השלום".

1. ישראל תבנה בתוך השטח הבנוי הקיים, ככל שהדבר ניתן.

2. במקום שהדבר אינו מתאפשר, ישראל תבנה בצמידות לקו הבניה הקיים.

3. במקום ששני הקריטריונים הללו אינם מתאפשרים, בגלל אילוצים משפטיים, ביטחוניים וטופוגרפיים וכו, ישראל תאפשר בנייה בשטח הקרוב ככל האפשר לקו הבנייה הקיים.

ישראל לא תאפשר הקמה של מאחזים לא מוסדרים חדשים.