אין שום סיבה שתצטטו את שלום אך שוא שלא מיצגים אלא את עצמם, ואין שום סיבה שבכל פעם שמדברים על ההתישבות יביאו את דעתם של שלשה אנשים הזויים וסהרוריים נגד.