הלכות מכירת חמץ ותענית בכורות • שו"ת הלכתי

מותר לאכול מצה עשירה בחג הפסח? כתיבת חידושי תורה בחול המועד - האם לכתוב בשינוי? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו, בנושאים הקשורים לימי חג הפסח הקרב ובא

מגוון עצום של שאילות בכל הנושאים נשלחים מידי יום לפתחו של ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א. לפניכם תשובות שענה בקצרה בהלכות הקשורות לחג הפסח. יודגש, כי אין לסמוך על הדברים הלכה למעשה וכל אחד ישאל את רבו.

שאלה: האם מותר למכור לגוי במכירת חמץ הכללית חמץ גמור?
תשובה: כן, רק שיסגור הארון ויתן את המפתח וכמו שנהגו מעולם. והיום הרבה יותר קל לעשות כן שימסור את המפתח לרב המוכר תמורת תשלום פעוט, וכל זמן שירצה הגוי יבא ויקח את חמצו. ולא תהיה המכירה בעיני ההמון כמשחק בעלמא.

שאלה: האם אדם יכול לפטור את חברו בתענית בכורות, על ידי סיום מסכת בלא עשרה?
תשובה: אם עושה סעודה, כן.

שאלה: אדם שלמד מסכת ולא קרא את כולה מלה במלה, האם זה נחשב סיום שיכול להיפטר בו מתענית בכורות בערב פסח?
תשובה: אם למד אותה בהבנה ועיון שפיר דמי, וא"צ שיקרא מלה במלה, רק להבין.

שאלה: האם סיום אחד מספרי הרמב"ם (כמו "מדע", "אהבה"), נחשב סיום בכדי לפטור מתענית בכורות, או לפטור מתחנון בבוקר לעושה סיום אחר תפלת שחרית?
תשובה: נחשב, וכמ"ש בשו"ת הרשב"ש שהלומד הלכות מספר הרמב"ם כל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא.

שאלה: מה מברכים על מצה עשירה משעה רביעית בערב פסח, שאז אסור לאכול לא לחם ולא מצה, האם זה כמו מצה בפסח שמברכים עליה המוציא כי זה הלחם היחיד או לא?
תשובה: מברכים מזונות, מפני היין והסוכר שבה. אלא אם כן קבע סעודתו עליה (בערך 100 גרם שהם נפח של 230 סמ"ק).

שאלה: האם אפשר לכתחילה לאכול בפסח מצה עשירה?
תשובה: אני לא אוכל. וכמה פעמים קרו מכשולות וזיופים מזה רח"ל.

שאלה: בחול המועד שהתירו לכתוב חידושי תורה כדי שלא ישכחם, האם צריך לכתבם בשינוי?
תשובה: יכתוב בקצרה ובלא שינוי. וישתדל שלא להרבות במחיקות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו