הנמלה [ישראל] התקשרה לפיל [רוסיה] בכדי לנזוף בה. חזק!!