אין נחמה אבל בהמשך תפארת המשפחה החשובה והרבנית דייטש שהיהת מחלקת לנו חלות מדי ערב שבת והילדים היקרים המוסרים את נפשם להפצת היהדות במקומות שונים תנוחמו!
אה! ילדים חשובים אחד אחד!!!