תכנית המתגבשת במשרד האוצר, תוזיל את התשלום החודשי של ההורים לצהרונים עבור כל ילד בכ-150 שקל בישובים המבוססים, והסבסוד יגדל בהדרגה עד ל-400 שקל

משרד האוצר מגבש תכנית להוזלת מחירי הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים עד לכיתה ב׳, כך פורסם בחדשות 2.
לפי התכנית המתגבשת, התשלום החודשי של ההורים לצהרונים עבור כל ילד יוזל בכ-150 שקל בישובים המבוססים, והסבסוד יגדל בהדרגה עד ל-400 שקל בישובים המוחלשים ביותר.

הצהרונים מופעלים על ידי הרשויות המקומיות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים אחרי סיום יום הלימודים ועד לשעות אחר הצהריים, אך כיום מחיר ההשתתפות בצהרון משתנה בכל רשות וכך גם התנאים הנהוגים בהם. כעת, במשרד האוצר מתכננים גם להגביל את המחיר עבור השתתפות כל ילד בצהרונים ל-900 שקל לחודש וכן לקבוע תנאים אחידים להפעלתם בכל הארץ, ובהם שעות פעילות, מספר אנשי הסגל בהם, והחוגים שיינתנו לילדים. התוכנית תגובש בשיתוף מרכז השלטון המקומי, המייצג את הרשויות המקומיות.

ב-2012 אישרה הממשלה סבסוד מלא של הצהרונים והפעלתם בחינם בגני הילדים ובבתי הספר בישובים המוחלשים ומתן הנחה משמעותית יותר בישובים המבוססים כחלק מיישום המלצות דוח ועדת טרכטנברג, אך התכנית בוטלה על ידי שר האוצר הקודם, יאיר לפיד, והסבסוד נותר נמוך יותר. כעת, נראה כי שר האוצר, משה כחלון, מעדיף לעלות את גובה הסבסוד על ידי המדינה ולא ליישם את התכנית המקורית שהונהגה על ידי הממשלה.

לאחרונה דחה כחלון שוב את יישומו המלא של חוק יום חינוך ארוך, שנחקק לפני עשרים שנה והיה מאפשר לימודים חינם עד אחר הצהריים וארוחה חמה במסגרות מפוקחות על ידי משרד החינוך בכל הארץ, אך לא יושם במלואו עד היום – בשל דחיות חוזרות ונושנות של משרד האוצר.