המאבק בפגעי הטכנולוגיה: בליל שביעי של פסח הכריז המשב"ק בחסידות סקווירא כי כל גבר שיקבל על עצמו להתחזק בענייני סור מרע מהטכנולוגיה ההרסנית, וכל אישה שתתחזק בצניעות, יזכו לאות בספר התורה שישמש את כ"ק האדמו"ר שליט"א

כפי המקובל בחסידויות רבות, החליטו גם בחסידות סקווירא לכתוב ספר תורה חדש שישמש תדיר את כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א, אך במקום למכור את האותיות לכל המרבה במחיר, הוחלט להעניק אות לכל מי שיקבל על עצמו להתנזר מפגעי הטכנולוגיה.

על היוזמה החדשה הכריז המשב"ק, הרה"ח ר' דוד ברגר, בליל שביעי של פסח. מדובר בספר תורה שישמש את האדמו"ר שליט"א מידי שבת בשבתו בעת קריאת התורה. ההודעה נמסרה על ידי המשב"ק במעמד האדמו"ר ובפקודתו, ובנוכחות קהל האלפים.

בחסידות מסבירים כי על היוזמה החדשה הוחלט "במסגרת החיפושים אחר עצות ותחבולות כיצד לחזק ולהתחזק במאבק המר מול כוחות הרע המפציצים ללא הרף בארטילריה כבדה של סמארטפונים וטבלאטים ואפליקציות ורשתות חברתיות, עם כל השמות הנרדפים".

בהכרזת הקודש הודיע המשב"ק בשמו של האדמו"ר מסקווירא, שכל אחד ואחד שיקבל על עצמו קבלה טובה בענייני סור מרע להתרחק מכלי הטכנולוגיה האסורים, וכן הנשים שתקבלנה על עצמן חיזוק בענייני צניעות, יוכל לקבל זכות של אות או תיבה בספר התורה החדש שייכתב ע"י כלל החסידים עם כל ההידורים האפשריים.

"מובא ב'מאור עינים' כי לכל יהודי יש שורש בתורה הקדושה", ציטט המשב"ק, "והתורה היא מקור הקדושה וההשפעות, ובוודאי ראוי שספר התורה ייכתב בזכות הקבלות טובות שיקבלו על עצמם אברכים, בעלי בתים, תשב"ר, וכל בני המשפחה, כולל בית יעקב אלו הנשים, וזו היא קיומה של התורה הקדושה".

orig_ebbda508053040d9b6aa7715c8c8fb1d