במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים נפטר בשבת קודש הרה"ח רבי פנחס רוזנבוים זצ"ל מחשובי חסידי קרלין סטולין. בן 57 בפטירתו. בשנים האחרונות ידע סבל וייסורים רבים. הלווייתו הערב מוצש"ק בירושלים