בצל התרבות חילולי השבת, קרא בשיעורו השבועי הגר"מ מאזוז לציבור הישראלי לשמור שבת, כשהוא מזכיר מי המקור למשפט המפורסם "יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על עם ישראל"

ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, קרא בשיעורו השבועי הנמסר במוצאי השבת לכלל הציבור בישראל להתחזק בשמירת השבת.

את הדברים אמר בהתייחסות לריבוי חילולי השבת ל"ע בשבועות האחרונים, ועל רקע פסיקת בג"ץ המתירה חוקית פתיחת עסקים בעיר תל אביב תוך חילול כבוד השבת.

בקריאה לציבור התורני, ביקש מרן הגר"מ מאזוז כי החל מהשבת הבאה כל אחד יצא לתפילת שחרית של שבת מעוטף בטלית מביתו לבית הכנסת ומבית הכנסת חזרה לביתו, כדי לעורר את המחללים את השבת ברחובות.

בדברים שהופנו אל כלל הציבור בישראל, כולל אלו שאינם שומרי תורה ומצוות, אמר ראש הישיבה כי השבת היא מתנה לעם ישראל, אלמלא השבת, היינו מתבוללים באומות. גם מייסדי המדינה החילונים, ידעו להעריך את השבת.

ראש הישיבה הזכיר כי הביטוי המפורסם שיש הטועים וכותבים אותו בשם חז"ל, "יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על עם ישראל", אין את זה בחז"ל, אלא אמר אותו 'אחד העם' אדם חילוני מהמשכילים, שהבין כמה השבת חשובה לעם ישראל.

אגב דבריו בנוגע ל"אחד העם", סיפר הרב על רבי יוסף עדס מישיבת פורת יוסף שלא רצה להזכיר את שמו של אחד העם שהיה משכיל חילוני. פעם נקלע לרמת גן וחיפש את רחוב אחד העם, אלא שלא רצה להזכיר את שמו לכן חיפש את הרחוב שנמצא אחרי כמעט שכב…

שכן, בפסוק כתוב "כמעט שכב אחד העם" והוא חיפש את אחד העם והוא נמצא בפסוק אחרי המילים כמעט שכב. האנשים חשבו שהוא מדבר על רחוב כמעט שכב והוא מחפש את הרחוב שאחריו אלא שלא הכירו רחוב כזה… עד שבא חכם אחד והבין כוונתו וכיון אותו להיכן שחיפש.