הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הזהיר מפני חילולי השבת במירון ושיבח את העובדה שההדלקה המסורתית על ידי כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א, נדחית בשנים בהן חל ל"ג בעומר במוצאי השבת, לשעה מאוחרת לאחר חצות הלילה

בכל פעם שהילולת הרשב"י חלה במוצאי השבת, עולה שוב החשש מפני חילול כבוד השבת על ידי אלפי השוטרים המגיעים מכל רחבי הארץ לאבטח את רבבות העולים לאתרא קדישא מירון, ומתגברות הקריאות לדחיית שעת פתיחת חגיגות ההילולא.

האירוע הפותח מידי שנה את הילולת הרשב"י במירון, היא ההדלקה המסורתית על גג הציון הקדוש, אותו מדליק כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א, כמסורת אבותיו הקדושים, עד לס"ק מרוז'ין זצוק"ל, שקנה את זכות ההדלקה מידי רבני העיר צפת.

ההדלקה המסורתית מידי שנה מתחילה מיד לאחר תפילת ערבית, אך בשנים בהם חל ל"ג בעומר במוצאי השבת, כמו השנה, מאחרים בחסידות באיאן את ההדלקה לשעת לילה מאוחרת – לאחר חצות הלילה.

הראשון לציון, הגר"י יוסף שליט"א, אמר ביום שישי כי "יש לדחות את ההדלקות לשעת לילה מאוחרת בצאת השבת בכדי למנוע – חס ושלום – חילולי שבת", ושיבח את "חסידות באיאן, שהם מאחרים את ההדלקה לאחר חצות הלילה בכדי למנוע את חילולי השבת".

"אין שום סיבה לחלל שבת", הוסיף הראשון לציון שקבע כי "אין פה שום 'פיקוח נפש'. הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הוסיף וקרא גם למשטרה לא לחלל את השבת. "לכן, גם המשטרה שימנעו מחילולי שבת מיותרים, דבר שלא פיקוח נפש".

לסיום אמר הראשל"צ: "כולם ימנעו מלהכשיל את הרבים בחילול שבת, זה סך הכל מנהג חשוב וטוב, אבל לא בשביל זה צריכים לחלל את השבת, אין פה שום פיקוח נפש, לכן לאחר את ההדלקה כמה שאפשר בכדי למנוע חילולי שבת".