היום העליה לציונו של הגה"צ רבי משה הלברשטאם זצ"ל לקראת יום השנה האחד עשר • יום עיון במשנתו יתקיים במרכז לתורה והוראה מכון יד הרמ"ה שהוקם על שמו.

במלאות אחד עשר שנים לפטירתו של כ"ק מרן הגה"צ רבי משה הלברשטאם זצוק"ל מעמודי ההוראה ומגדולי הפוסקים שחל היום יתכנסו המוני תלמידיו ומעריציו לסעודת הילולא ומעמד סיום הש"ס בראשותם של גדולי ומאורי ישראל שליט"א אשר ישאו דברים לזכרו הטהור ולחזק ולאמץ לב יראי ה' וחושבי שמו.

התוועדויות תלמידים וסעודות הילולא ייערכו גם בארה"ב, בלונדון ובאנטוורפן שם יתוועדו תלמידיו רבני הקהילות די בכל אתר ואתר להעלות את זכרו ולעסוק במשנתו.

במשך כל שעות היום תתקיים העליה לקברו בחלקת צדיקי בית צאנז בהר הזיתים בירושלים, לשם כך תוגברה האבטחה במקום, התפילה המרכזית תתקיים בשעה 5:00 בראשות בניו וחתניו הרבנים הגאוה"צ שליט"א, הסעות מאורגנות יצאו בשעה 4:30 מרח' עזרא פינת תלמודי.

כ"ק מרן הגר"מ הלברשטאם זצוק"ל בהיותו מעמודי ההוראה וגדולי הפוסקים בדורנו, זכה להעמיד המוני תלמידים אשר ביניהם קרוב לשלוש מאות רבנים המכהנים בפועל כרבני קהלות ומורי הוראה בתפוצות ישראל, ביום ההילולא יקדישו לעסוק במשנתו ובתלמודו.

יום עיון מיוחד יתקיים בהיכל בית מדרש להוראה שע"י "מכון יד הרמ"ה" שהוקם לשמו ולהמשכת דרכו בקודש, בהשתתפות רבני ומוצ"י המכון, בו ישתתפו גם גדולי הרבנים חשובי תלמידיו של הרב זצ"ל אשר ידונו במשנתו של הרב זצ"ל.

המצבה תמונה