מ"מ יו"ר ועדת החוקה ח"כ אורי מקלב: "אנו רואים את ייעול המערכת ואני מקדם את זה בברכה, מדובר במעל לעשרים אלף עמותות ואנחנו מוכנים לתת להם אפשרויות בכדי להקל על הנהלים ולהתיר את הבירוקרטיה המיושנת"

בצעד יוצא דופן אישרה הבוקר וועדת החוקה את הצעות חוק לקריאה שניה ושלישית הקובעת כי בקשות לרישום עמותות ודיווחים שוטפים יוגשו באופן מקוון, עם פתיחת הדיון אמר ח"כ אורי מקלב כי תהליך זה יקל על מנהל העמותות ויחסוך זמן רב, זה עוד נדבך לצמצום הבירוקרטיה אשר נמצאת במשרדי הממשלה.

"זה דיון פגרה מיוחד אני רואה את זה כעוד אחד מהאפשרויות של ממשל זמין אשר אנו אמונים על זה כיו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה, אנו רואים את ייעול המערכת ואני מקדם את זה בברכה, מדובר במעל לעשרים אלף עמותות ואנחנו מוכנים לתת להם אפשרויות בכדי להקל על הנהלים ולהתיר את הבירוקרטיה המיושנת אשר נמצאת במשרד זה" אמר מקלב

בדיון הציגי מנהלי העמותות את המצוקה הקיימת והקשיים בעת הגשת הבקשות, ח"כ מקלב הלין אף על הבקרות העומק של רואי החשבון החיצונים, "הם ממצאים טענות לא מציאותיות ודורשים דברים כנגד המחויבות שלהם וכנגד הנוהל שלהם מה שהם עצמם עושים לעמותות אותם הם מיצגים", בעקבות כך משרד המשפטים הודיע שיצא למכרז חדש בתחום זה אשר בסופו של הליך יקל עם העמותות.

יו"ר הישיבה חה"כ מקלב קבע כי הרשם יהיה זה שיקבע את הכללים לגבי הדיווח המקוון וכי הוועדה תעקוב בעוד שנה על הנעשה, כדי "לאפשר לגוף שמוכיח את עצמו ביעילותו, שאנחנו מכירים ומוקירים אותו". לאחר מכן אישר חה"כ מקלב את הצעת החוק ללא מתנגדים.