תכונה והתרגשות בקרב ידידי ואוהדי בית זוועהיל בלונדון לקראת ביקורו של ראש ישיבת זוועהיל הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן שליט"א ומשלחת מראשי מרכז מוסדות זוועהיל בארה"ק ביום א' הבעל"ט, במהלך הביקור יפקדו בתי נגידים ונדיבי עם וייערכו מגביות לטובת מרכז מוסדות זוועהיל בארה"ק שבנשיאות כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א.