כל רבני הקהילות התורניות בארגנטינה חתמו על קריאת קודש לצאת ולהצביע, לקריאה זו הצטרף ביום ו' הרב דוד חנניה פינטו שליט"א שאף לו קהילה בעיר בואנוס איירס, ובמכתב מיוחד קרא לקול ההולכים לאורו לפעול ולהפעיל למען רשימת המפלגה התורנית בארגון האמיה - 'הבור'.

בשעות אלו המתח בקהילה התורנית בארגנטינה הוא רב, ועשרות פעילים עושים כל שביכולתם להצלחת הבחירות.

הבחירות לארגון הגג לקהילות היהודיות בארגנטינה מתקיימות בשעה זו.  אלפים מבני הקהילה בארגנטינה צפויים ליטול חלק בבחירות ולהצביע ב80 קלפיות הפזורים בלמעלה מ20 מוסדות יהודיים ברחבי בואנוס איירס ומחוצה לה.

עד לשעה זו נרשמו אחוזי הצבעה נמוכים, ובקהילה התורנית מקווים שלקראת אחר הצהריים תהיה עליה בכמות המצביעים.

הבחירות לאירגון "האמיה" מתקיימים לאחר מלחמה עיקשת של ראשי הקהילה הרפורמית עם הקהילה התורנית בארגנטינה, שנלחמו בכדי להביא לביטול הבחירות.

יצויין שבחירות אלו גורליות להמשך צביונה התורני וההלכתי של הקהילה היהודית בארגנטינה, מהקהילות היהודיות הגדולות בעולם כולו. עתיד מוסד הרבנות ובתי הקברות העומדים תחת ארגון האמיה נמצאים כעת על כף המאזניים.

photo_2017-04-30_22-05-24