אנחת רווחה: בתום מערכת החירות רווית מתח וחששות רשמה הקהילה החרדית בארגנטינה ניצחון מרשים במיוחד כאשר השיגה 77% מקולות המצביעים בבחירות להנהגת הקהילה היהודית במדינה

אמש דיווחנו בהרחבה על מערכת הבחירות, רווית המתח והחששות, להנהגת הקהילות היהודיות בארגנטינה (אמיה). אלא שאם ספירת הקולות התברר כי החרדים במדינה זכו להישג מרשים במיוחד, כאשר הרשימה שבמסגרתה התמודדו, רשימת 'בור' זכתה ב-77.7% מקולות המצביעים.

רשימת 'העבודה' זכתה ב-13% ואילו הרשימה הקונסרבטיבית זכתה בשמונה אחוזים בלבד.

בתרגום למושבים בוועידה הכללית: לרשימה החרדית יהיו 70 מושבים, 12 לעבודה ועוד 8 לקונסרבטיבים.

כפי שדיווחנו אמש, הבחירות לאירגון "האמיה" התקיימו לאחר מלחמה עיקשת של ראשי הקהילה הרפורמית עם הקהילה התורנית בארגנטינה, שנלחמו בכדי להביא לביטול הבחירות.

יצויין שבחירות אלו גורליות להמשך צביונה התורני וההלכתי של הקהילה היהודית בארגנטינה, מהקהילות היהודיות הגדולות בעולם כולו. עתיד מוסד הרבנות ובתי הקברות העומדים תחת ארגון האמיה נמצאים כעת על כף המאזניים.