צריך להיות רשום חוסלה ולא נעצרה
מספיק לרחם על אכזרים!