התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה יצאה בקריאה למחאה אדירה בעקבות גזירת הגיוס בארץ ישראל. תחילה תוכנן לקיים העצרת עוד לפני ביקור נשיא ארה"ב בישראל, אך בעקבות מסעו המתוכנן של האדמו"ר מסאטמר לאירופה - נדחתה העצרת

לאור קריאת בית הדין של העדה החרדית בירושלים לראש גולת אריאל לצאת ברעש גדול לזעוק זעקת תושבי ארה"ק, הוחלט ע"י רבני התאחדות הרבנים בארה"ב לצאת לעצרת מחאת זעם אדירה עם רבבות בני ישראל לרחובות העיר מנהטן, להזעיק שמים וארץ על הסכנה הנוראה המרחפת על יושבי ציון.

לפי התוכניות ניסו לארגן את העצרת האדירה לפני ביקור נשיא ארה"ב בארץ. ביום חמישי האחרון אף הגיעו משלחת רבני התאחדות הרבנים לבית האדמו"ר מסאטמר שליט"א שיעמוד בראש העצרת האדירה, אך היות והאדמו"ר מסאטמר יוצא מיד אחרי ל"ג בעומר למסע באירופה
הוחלט לדחות את העצרת לתחילת חודש סיון לפני חג השבועות.

בתחילת החודש הבא, יצאו רבבות חרדים בארה"ב מכל החוגים והפלגים לעצרת ענקית ועצרת תמיכה ביושבי ציון. כבר היום התחילו בכל רחבי ארה"ב לתלות המודעות על העצרת הגדולה וקריאת הקודש של הבד"ץ.

יצויין שגם לפני ארבע שנים מיד אחרי אישור גזירת הגיוס ארגנו הפגנה ענקית במנהטן בו השתתפו כל המגזרים והחוגים וסאטמר לפלגיהם, ביום א' חוקת תשע"ג בכיכר פעדראל פלאזא, וכן הפעם מקווים שכל הפלגים והמגזרים ישתתפו בעצרת הגדולה.
אחרי קדושים_Page_28 (2)

IMG_20170504_141655

Capture

11111