Share on whatsapp

מותר לעבור על כל מצוות התורה בשביל פיקוח נפש?

מה המקור להלכה הקובעת ש"פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה", היינו שמותר לעבור על כל מצוות התורה עבור הצלת חיי יהודים? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה בארגון יד שרה
 • "כלפי חוץ הכל היה רגיל" נערה מ'סמינר בית יעקב'

  תוכן מקודם

 • "איבדנו בעל, אבא וסבא אהוב" משפחת פרוש מתאבלת

  תוכן מקודם

 • ודאי כל התורמים יזכו למידה כנגד מידה שצאצאיהם יהיו בריאים בנפשם

  תוכן מקודם

 • "הנני מכירות הרבה שנים שהוא פך שמן טהור ועדיו לגדולות

  תוכן מקודם

שאלה שהתקבלה במערכת המכון לרפואה והלכה שע"י 'יד שרה', כדלהלן:

כבוד הרב שליט"א!

ידוע מאמר חז"ל בהרבה מקומות בתלמוד ש"פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה", כלומר שמותר ואף מצוה להימנע מלקיים את המצוות וכן לעבור על איסורי התורה, עבור הצלת חיים.

שאלתי היא: היכן מצינו את המקור לכך, האם הלכה זו כתובה בתורה שבכתב, היינו בתנ"ך עצמו, או בתורה שבעל פה, כלומר בתלמוד שכתבו חכמי ישראל?

תשובה: כאשר אדם עולה לקריאה בתורה, עליו לברך שתי ברכות. בברכה השניה אומר המברך: "אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו". וביאר השולחן ערוך (אורח חיים סימן קלט סעיף י), ש"תורת אמת" מתייחס לתורה שבכתב – לתנ"ך, ו"חיי עולם" מתייחס לתורה שבעל פה – לתלמוד. ויש להבין, מדוע הוא מפרש כך, וכיצד רמוז התלמוד במילים "חיי עולם", הרי בסופו של דבר תורה אחת היא לנו, הכוללת בתוכה הן את התנ"ך והן את התלמוד, ועבור שניהם נברא העולם, כמאמר התנא בפרקי אבות: "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"?

והנה, הרמב"ם בהלכות שבת (פרק ב הלכה ג) מבאר, שכאשר ישנו מצב של סכנת נפשות ועל מנת להציל חיי אדם צריך לחלל את השבת, צריך שיעשו כן במהירות האפשרית, ואין להניח לילדים קטנים לעשות כן, אלא גדולי ישראל יזדרזו בעצמם להציל נפשות תוך חילול שבת, כדי לחנך את העם שפיקוח נפש דוחה את מצוות השבת, שהרי נאמר בתורה על קיום מצוות התורה: "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" – ודרשו חז"ל "וחי בהם – ולא שימות בהם", שאין חפצו של הקב"ה שאנשים יאבדו את חייהם עבור שמירת המצוות.

ומוסיף הרמב"ם וכותב: "ואלו המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהן הכתוב אומר "וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם". הרמב"ם מתכוון לכתות שחלקו על חכמי ישראל ולא דרשו את הדרשה המתירה לעבור על המצוות עבור הצלת נפשות, שעבורם מצוות התורה אינם גורמים לאריכות חיים אלא לאיבוד החיים.

נמצינו למדים, שעל פי דרשות חז"ל בתלמוד אנו יודעים שהתורה היא תורת חסד ורחמים אשר ממשיכה את החיים בעולם, ולפי זה מבוארים היטב דברי השולחן ערוך, ש"חיי עולם" מתייחס לתלמוד, שממנו אנו למדים את ההלכה של דחיית כל התורה עבור הצלת נפשות!

לסיכום: המקור להלכה ש"פיקוח נפש דוחה את כל התורה" הוא מדרשת חכמי ישראל בתלמוד על הנאמר בציווי שמירת המצוות: "וחי בהם" – ולא שימות בהם, שיש לקיים את המצוות כדי להאריך חיי אדם, ולא חלילה במקום שיתקצרו חיי אדם מחמת קיום המצוות.

הכותב – הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.

כתבות קשורות

הרב יוסף חיים אוהב ציון • מעלת יום ט"ו באב
סיום מסכת אלו מציאות בתלמוד תורה בעלזא בית שמש
ט"ו באב: מרן שר התורה בחן אתרוג כמנהג אביו מרן ה'סטייפלער' זי"ע • גלריה
ומשפע מצות תפילין • שמחת הבר מצוה לבן המשפיע רבי צבי אלימלך פריזנד
וְתִבְנֵהוּ מְהֵרָה • האדמו"ר מלוצק בתפילה בכותל המערבי
אַשְׁרֵי תִּבְחַר וּתְקָרֵב • שמחת הברית בחצרות סאווראן - מישקולץ
איך זוכים לילדים תלמידי חכמים • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
כח התפילה שובר הרים • המגיד הירושלמי רבי אשר דרוק • צפו
פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון • צפו
תּוֹרָה מִצִּיּוֹן • הגרש"מ עמאר בשיחה על פרשת ואתחנן
הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • הילולת מחבר השיר "בר יוחאי"
פרשת ואתחנן • צפו בשיחתו של רבי בן ציון מוצפי שליט"א

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן