האם מותר לחולה אנוש המצוי במצב סופני אך בהכרה, להסכים להמלצת רופאיו להפסיק את מתן המזון וכל הטיפולים הניתנים לו, ולתת לו במקומם תרופות הרגעה, אף שעל ידי כך חייו יתקצרו?

כבוד הרב, שלום וברכה!

אבי שיחיה הוא אדם מבוגר הסובל מכמה מחלות ומאושפז בבית חולים במחלקה גריאטרית, הטיפול הניתן לו עד עתה כלל תזונה דרך צנור בבטן (P.E.G). הרופאים במחלקה מגדירים את מצבו כ"מצב סופני" וממליצים להכניסו ל"הוספיס", להפסיק את כלל הטיפולים הניתנים לו וכן את התזונה המלאכותית, ולתת לו במקומם תרופות משככי כאבים עד שימות. אבי מצוי כעת בהכרה מלאה ואינו יודע כיצד להגיב להצעת הרופאים.

שאלתי היא: האם הסכמה להפסקת טיפול והזנה, תוך מתן מורפיום המקצר ברוב המקרים את חיי החולה, נחשבת להתאבדות האסורה על פי ההלכה?

תשובה: בפרשת בראשית (בראשית ט, ה) נאמר בתורה: "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". פסוק זה הוא המקור לאיסור התאבדות הנקרא בפי חז"ל "מאבד עצמו לדעת". וברמב"ם (הלכות רוצח פ"ב ה"ב) מבואר, שאיסור זה שוה בחומרתו לאיסור רציחת הזולת.

גם בשו"ת חתם סופר (יורה דעה סימן שכו) הפליג בחומרת עוון זה, וכתב שעל שאר העבירות יש כפרה בזמן הפטירה מן העולם, אבל על התאבדות לא רק שאין כפרה במיתת המתאבד, אלא שבאותו זמן הוא עובר על איסור חמור של רצח! והוסיף וכתב, שאפילו לאדם שסובל יסורים קשים אסור להתאבד, כמו שמצינו בתנא הקדוש רבי חנינא בן תרדיון (מסכת עבודה זרה דף יח), שהרומאים דנוהו למוות בשריפה על שלימד תורה ברבים, ובשעה שהציתו את האש ביקשו ממנו תלמידיו שיפתח את פיו כדי שתיכנס האש בגופו וימות במהירות וייחסך ממנו סבל רב, אך הוא סירב לכך ואמר על נשמתו: "מוטב שיקחנה מי שנתנה, ואל יחבול [האדם] בעצמו"!

עוד מצינו בפירוש הר"ן למסכת שבועות (פרק ג דף י), שלא רק מעשה התאבדות בפועל אסרה התורה, אלא אף מי שמאבד עצמו בצורה פאסיבית, כגון ששובת רעב ועל ידי כך התדרדר מצבו ומת, עבר על איסור חמור זה.

מעתה נשוב לנידון שאלתנו: על פי ההלכה מחויבים החולה ובני משפחתו לדרוש מהרופאים את המשך התזונה כרגיל, וכן מתן אנטיביוטיקה וכדומה, בכדי שחייו ימשכו עד כמה שניתן, ואסור להסכים בשום אופן לגרום לקיצור חייו. אנו כיהודים מאמינים שהחיים הם ערך עליון, וכל זמן שהאדם חי הוא ממשיך למלא את יעודו בחיים, וכל זמן קצר שחייו מתמשכים המשך קיומו הוא ברכה גדולה לעצמו, למשפחתו ולכלל ישראל.

הכותב – הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.