"מעשיהם הטובים שלכם יהיו לזכותה של המנוחה ע״ה": עם כלות השבעה לפטירת מרת אסתר דרעי ע״ה, שלחו מרנן הגראי״ל שטיינמן, הגר״ח קניבסקי והגרי״ג אדלשטיין שליט״א מכתבי ניחומים וחיזוק לבני המשפחה • המכתבים המלאים - בפנים

עם כלות השבעה לפטירת מרת אסתר דרעי ע״ה, שלחו מרנן הגראי״ל שטיינמן, הגר״ח קניבסקי והגרי״ג אדלשטיין שליט״א מכתבי ניחומים וחיזוק לבני המשפחה.

במכתבם כתבו ״לכב׳ הרה״ג ר׳ יהודה דרעי שליט״א ואחיו הרב ר׳ אריה דרעי שליט״א ושאר בני המשפחה שיחיו: ״הגיעתנו הבשורה הלא טובה בפטירת אמכם ע״ה והננו בזה לנחמכם כמו שהורונו חז״ל״.

גדולי הדור מסיימים את מכתבם ״ונקווה שה׳ הטוב לא יוסיף לדאבה עוד וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים״.

על החתום: מרן הגראי״ל שטיינמן ומרן הגר״ח קנייבסקי.

מכתב ניחומים נוסף הגיע במהלך השבעה מהגרי״ג אדלשטיין שליט״א בו כתב: ״למע״כ הרב אריה דרעי הי״ו וכל המשפחה הרוממה, מזכי הרבים האבלים על אם המשפחה הרבנית מרת אסתר ע״ה.

״תתנחמו מן השמים. זכות רוב מעשיהם הטובים שלכם יהיו לזכותה של המנוחה ע״ה כמ״ש חז״ל ברא מזכה אבא.

המנחמכם, י. גרשון אדלשטיין״.

WhatsApp Image 2017-05-17 at 10.32.46

WhatsApp Image 2017-05-17 at 10.33.00