האלמונים, שפרצו לבית הכנסת העתיק, השחיתו ציוד השייך לבית הכנסת, חיללו והשחיתו ספרים ועלונים וחוללו ונדליזם במקום. יו"ר וועד שיעורי חסידות: "גם הפורעים מוזמנים לטעום טעמה של חסידות, טעמו וראו כי טוב"

הלם ותדהמה בשבת האחרונה בבית הכנסת הוותיק חב"ד במאה שערים, כאשר אלמונים פרצו בליל שבת לבית הכנסת וערכו ונדליזם של ממש כאשר השחיתו את קירות בית הכנסת, גנבו ספרים ועלונים, ופגעו בכל הבא ליד.

הדבר אירע כאשר הגבאי המיתולוגי הרה"ח רבי צבי חנון שליט"א חזר כהרגלו בליל שבת כדי לנעול את שערי בית הכנסת להכינו ולסדרו ליום השבת, אחר שחשובי המתפללים העובדים המאריכים בתפילתם נטשו את בית הכנסת.

עם חזרתו לבית הכנסת נדהם רבי צבי לגלות ונדליזם של ממש, כאשר על קירות בית הכנסת נשפכו חומרים שונים, נלקחו ספרים ועלונים, ובתוך בית הכנסת התחולל חורבן.

בנו של הגבאי – התמים ר' מנדי חנון – יו"ר וועד שיעורי חסידות מסר: "בית הכנסת חב"ד במאה שערים מהווה למגדלור עבור אלפים בכל רחבי ירושלים, מידי שבת נוהרים למקום מאות רבים להתרומם לאורה של תורת החסידות, גם במערכת השיעורים המתקיימת בכל ימות השבוע משתתפים המונים, והנה בזמן שאנו נערכים באינטנסיביות למעמדים המרומים של חג שמחת תורה הקרב ובא, עדים אנו לצערנו לתופעות קשות אלו, אני בטוח שנוכל להתגבר על כך. גם מי שעשה את המעשים מוזמן אף הוא לטעום מאורה של תורת החסידות, ומובטחני שלאחר שיחווה את רוממות נפשו, אזי לא יוכל להיפרד מכך".