שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, כ"ח אייר תשע”ז