הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין שליט"א בהתייחסות הלכתית לחובת ההשתדלות בשמירת בריאותם ושלמותם של פעוטות וילדים: עד כמה הוראות משרד הבריאות מחייבות? ומדוע יש בעיה להשתמש ב"בימבה"? צפו