בשבוע האחרון הסתלקו מעמנו שלושה רבני ערים: רבה של יהוד רבי שלמה טובים, רבה של אבן יהודה רבי יעקב מאיר רוזנצוויג ורבה של מצפה רמון רבי דניאל עמרם בר מוחא • שר הדתות, ח"כ דוד אזולאי, קורא לחשבון נפש

נחלי דמע

ערב חג מתן תורה,

זמן לחשבון ומחשבה,

על הסתלקותם של קדושים,

שלושה רבני ערים נשגבים ואהובים,

יהוד, מצפה רמון, ואבן יהודה,

איבדו את העוגן ואין מנחם לה,

״אנשי אמונה אבדו״, זעקו מקירות ליבם,

בוכים ומתייפחים בלכתו של רבם אהובם,

הן רק תמול שלשום ליווה אותם בידם,

ובאיוושת רגע דל אחד הכל נדם,

את חשבונות שמים אין אנו מבינים,

אך יודעים שזה רצונו כיהודים מאמינים,

אותנו זה מחייב להביט בעצמנו,

לבחון לעומק את דרכינו ומעשינו,

לישא תפילה שיאמר די לצרותינו,

ואת שוועת העם תקבל בתפילתנו.