שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, א' סיון תשע"ז